โฮมเพจ   /  rosa damascena mill

rosa damascena mill

(PDF) Rosa damascena Mill. -an overview for evaluation of ...

Rosa damascena Mill. - an overview for evaluation of propagation methods. Bulg. J. Agric. Sci., 18: 545-556 Rosa damascena Mill. f.Trigintipetala, named Kazanlak oil – bearing rose is an emblematic plant species for Bulgaria with important economical sense. Its ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Rosa Damascene Mill. (Rose): A versatile herb in cosmetology

With the improvement of economic status and the desire for beauty, the interest in health and skin care is increasing. For these demands, since ages medicinal plants are in vogue. A variety of plants, cosmetics and foods with novel bioactive ingredients for skin care and beauty are under constant research and development. Skin is influenced by various factors such as Ultra-violet …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Rosa damascena Mill - World Health Organization

Rosa damascena Mill, commonly known as Damask rose, is mainly cultivated worldwide for the production of rose essential oil. It is also grown as an ornamental plant and for production of rose water and attar of roses (Widrlechner, 1981). The petals of ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Rosa damascena Mill. L. attenuates myocardial lysosomal ...

Rosa damascena Mill. L. is common ornamental plant which is used in food industry, belonging to the family Rosaceae a well-known shrub cultivated in rose gardens in several places of central Asia and India. The therapeutic effects of Rosa damascena Mill. L. are due to its anti-inflammatory, analgesic, hypnotic, and antispasmodic properties.

รายละเอียดเพิ่มเติม

A systematic review of the efficacy and safety of Rosa ...

Rosa damascena Mill. is one of the most famous ornamental plants cultivated all over the world mostly for perfumery industries. Traditionally it has been used as an astringent, analgesic, cardiac and intestinal tonic.The paucity ofauthoritative monographs urged usto summarize its …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Rosa damascena as holy ancient herb with novel applications

Rosa damascenaMill is the hybrid between R. gallicaand R. Phoeniciaand is the member of Rosaceae family with more than 200 species and 18,000 cultivars around the world. R. damascenaas the king of flowers has been the symbol of …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Rosa × damascena - Wikipedia

Damask rose ( Rosa × damascena Mill., RD) is one of the best known and most popular sources of phytochemicals. Studies agree that rose extracts have very strong free radical scavenging properties...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Rosa × damascena Mill. — The Plant List

Rosa × damascena Mill. is an unresolved name This name is unresolved . The record derives from RJP (data supplied on ) which does not establish this name either as an accepted name or as a synonym (record 6110) with original publication details: The gardeners dictionary: eighth edition The gardeners dictionary: eighth edition; 1768 Rosa 5 …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Pharmacological Effects of Rosa Damascena

Rosa damascenamill L, commonly known as Damask rose (1), is known as Gole Mohammadi in Iran (2). It is one of the most important species of Rosaceae family. Rosaceae are well- known ornamental plants and have been referred to as the king of flowers (3,4).

รายละเอียดเพิ่มเติม

Rose (Rosa × damascena Mill.) Essential Oils - ScienceDirect

Rosa × damascena Mill. (derived from Rosa gallica L. and Rosa moschata Herm.), a member of the Rosa genus from Rosaceae family, has the common name of summer damask rose. This species is a low, deciduous plant, with wide runners and is branched above ground.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Rosa ×damascena Mill. - GBIF

Rosa belgica Mill. Rosa calendarum Münchh. Rosa calendarum Münchh. ex Borkh. Rosa centifolia var. bifera Poir. Rosa gallica var. damascena Voss Rosa polyanthos R Rosa ×bifera (Poir.) Pers. Rosa ×damascena var. trigintipetala Dieck Rosa ×damascena var. variegata Keller Homonyms Rosa damascena Herrm. Rosa ×damascena Mill. Common names

รายละเอียดเพิ่มเติม

Laxative Effects of Rosa damascene Mill in Dogs

of Rosa damascena Mill in recent studies. The boiled extract of Rosa damascena Mill has been traditionally used for treatment of constipation in human (Zargari, 1992). To the best of our knowledge, however, there is no scientific report regarding its laxative effects J. Appl. him. Res. 0971-2119/2010/$10.00 0 GSP, India.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Rosa damascena Mill. - An Overview for Evaluation of ...

Rosa damascena Mill. - An Overview for Evaluation of Propagation Methods. Rosa damascena Mill. f.Trigintipetala, named Kazanlak oil bearing rose is an emblematic plant species for Bulgaria with important economical sense. Its importance is determined by the extremely high quality of rose oil, which is obtained after distillation of rose flowers.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Rosa damascena P. Mill. | Species - India Biodiversity Portal

A unique repository of information on India's biodiversity. Flora of Tamil Nadu, VOL. I, 1983, Biodiversity Documentation for Kerala Part 6: Flowering Plants, N. Sasidharan, 2004, Flora of Kolhapur District, Yadav S. R & Sardesai M. M, 2002

รายละเอียดเพิ่มเติม

Metabolites profiling of Egyptian Rosa damascena Mill ...

Rosa damascena Mill. is well recognized for its value as an ornamental aromatic plant with several folk medicinal uses. As a valuable oil-bearing plant, its aroma profile was extensively studied, albeit differences between unexpanded rose flowers (URF) and expanded rose flowers (EFR) at different levels of blooming is not reported.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Antiviral Activity of Rosa damascena Mill. and Rosa alba L ...

Background: The specific chemotherapeutics against herpes simplex virus type 1 (HSV) are nucleoside analogues such as acyclovir (ACV), but the most important problem is the formation of resistant mutants. The search for new therapeutic alternatives leads us to the purpose of investigating the effects of Rosa damascena Mill. and Rosa alba L. essential oils …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Variations in Chemical Compositions Rosa damascena Mill ...

Rosa damascena Mill. (commonly known as damask rose) is the most important species used to produce rose oil for the perfumery industry (Guterman et al. 2002). The main grow-ing areas of Rosa damascena are Turkey, Bulgaria, Southern Russia, and Morocco (Weiss 1997). On

รายละเอียดเพิ่มเติม

Therapeutic efficacy of Rosa damascena Mill. on ...

Rosa damascena (RD) is a widely cultivated ornamental plant. It acts as an astringent, aperients, carminative, and refrigerant and is used in respiratory disorders, tonsillitis, eye disorders, migraines, gynecological disorders, and menopausal symptoms.

รายละเอียดเพิ่มเติม

(PDF) Rosa damascena Mill. -an overview for evaluation of ...

545 Bulgarian Journal of Agricultural Science, 18 (No 4) 2012, 545-556 Agricultural Academy Rosa damascena Mill. - an overview for evaluation of propagation methods A. Ginova*, I. Tsvetkov and V. Kondakova AgroBioInstitute, 8, Dragan Tsankov blvd., BG - 1164 Sofia, Bulgaria Abstract Ginova, A.,

รายละเอียดเพิ่มเติม

Rosa damascena Mill. | SpringerLink

Rosa damascena. Mill. 1. New Delhi-110 058 India. Rosaceae. Cultivated chiefly in Aligarh, Ghazipur and Kannauj, grown in gardens throughout India. Damask Rose. Taruni. (Flowers—red, pink or white.)

รายละเอียดเพิ่มเติม

A systematic review of the efficacy and safety of Rosa ...

Rosa damascena Mill. is one of the most famous ornamental plants cultivated all over the world mostly for perfumery industries. Traditionally it has been used as an astringent, analgesic, cardiac and intestinal tonic.The paucity ofauthoritative monographs urged usto summarize its clinical effectiveness and safety with acomprehensive review of the literature.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Rosa Damascena mill for treating adults' anxiety ...

Rosa Damascena mill for treating adults' anxiety, depression, and stress: A systematic review and dose–response meta-analysis of randomized controlled trials. Taravat Rasooli, Department of Psychiatry, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Genetic diversity analysis in a mini core collection of ...

Rosa damascena Mill is a well-known species of the rose family. It is famous for its essential oil content. The aim of the present study was to assess the genetic diversity and population structure of a mini core collection of the Iranian Damask rose germplasm. This involved the use of universal rice primers (URP) and start codon targeted (SCoT) molecular markers.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Essential Oil Composition of Rosa damascena Mill. Produced ...

Chemical composition (%) of the essential oils of Rosa damascena Mill. in the second year under different post-harvest storage times and temperatures z RI: Retention Indices, as determined with FID and HP-5MS 5% capillary column using a series of the standards of C7-C30 saturated n-alkanes. yValues are means of triplicates ± standard deviation (p< 0.05).

รายละเอียดเพิ่มเติม

Róża damasceńska – Wikipedia, wolna encyklopedia

Róża damasceńska (Rosa × damascena Mill.) – jeden z kilku gatunków róż uprawianych w basenie Morza Śródziemnego od czasów starożytnych i rozpowszechniony w ogrodach południowej i zachodniej Europy przez Rzymian.Jest to gatunek pochodzenia mieszańcowego, przy czym dwie wyróżniane grupy odmian mają różnych rodziców.Róże damasceńskie letnie …

รายละเอียดเพิ่มเติม

Essential oil composition of Rosa damascena Mill. from ...

Abstract. Rosa damascena Mill. is used for essential oil production in many regions in the world. Surveys conducted in Lebanon showed that Lebanese people still widely use R. damascena in its multiple varieties to produce rose water. In this study seven cultivars of R. damascena growing in different ecosystems were collected from several regions in Lebanon.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Essential Oil Composition of Rosa damascena Mill. Produced ...

The present study was conducted to investigate the effects of storage and temperature on the quality of Damask rose (Rosa damascena Mill.) flowers in southwestern Iran in 2016 and 2017. Flowers were harvested and distilled immediately or stored at 25°C, 4°C and -20°C for 6, 12, 24, 48 or 96 hours before distillation.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Rosa damascena as holy ancient herb with novel applications

1. Introduction. Rosa damascena Mill is the hybrid between R. gallica and R. Phoenicia and is the member of Rosaceae family with more than 200 species and 18,000 cultivars around the world.R. damascena as the king of flowers has been the symbol of love, purity, faith and beauty since the ancient times. It was originated from Iran and essential oil extracting from …

รายละเอียดเพิ่มเติม

واکنش کمی و کیفی گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) به کاربرد ...

به‌منظور بررسی تأثیر کودهای پرمصرف (ماکرو) و کم‌مصرف (میکرو) بر کمیت و کیفیت گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در ایستگاه تحقیقات البرز، در سال‌های 1392-1388 در شرایط مزرعه، این تحقیق اجرا شد. این آزمایش با استفاده از طرح کرت‌های ...

รายละเอียดเพิ่มเติม