โฮมเพจ   /  อุปกรณ์ขุดแร่เหล็กโบราณ

อุปกรณ์ขุดแร่เหล็กโบราณ

เตาถลุงเหล็กของเมืองลองโบราณ

เทคโนโลยีการถลุงเหล็กของเมืองลองโบราณ เป็นการถลุงเหล็กทางตรง (Direct Process) มีอุณหภูมิในการถลุงไม่เกิน 1,300 องศาเซลเซียส โดยมีการคลุกเคล้าแร่เหล็ก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มีนิคมอุตสาหกรรมเหล็กร้าง แอบอยู่กลางป่าชายขอบบุรีรัมย์

อุตสาหกรรมเหล็กชายขอบเขาพนมดงรัก. จากการศึกษาและสำรวจทางโบราณคดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (เช่น Chuenpee และคณะ, 2014; …

รายละเอียดเพิ่มเติม

คืนชีพเตาถลุงเหล็กโบราณ 2 พันปี …

ขั้นตอนเตรียมการ ผู้ศึกษาได้เลือกใช้วัตถุดิบให้มีความใกล้เคียงกับที่พบในแหล่งโบราณคดีมากที่สุด ประกอบด้วย 1.1) แร่เหล็ก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

Traditional Objects of Everyday use

การขุดหาแร่เป็นอาชีพเก่าแก่ของผู้คนแถบอันดามัน ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คอนสแตนติน ฟอลคอน บันทึกไว้ว่า การขุดดินร่อนหาแร่ดีบุกเป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเหล็กขั้นต้นในประเทศไท…

การถลุงแร่เหล็กในสภาพของแข็ง (Direct Reduction) เป็นเทคโนโลยีการถลุง ซึ่งผลผลิตที่ได้อยู่ในรูปของของแข็งหรือเรียกว่าเหล็กพรุน กาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แร่เหล็ก …

แร่เหล็กซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก มีบทบาทสำคัญในการกำหนดเส้นทางของอารยธรรม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จากโรงกลึงถึงซากเรือขุด ย้อนยุคมหาลัยเหมืองแร่ …

ชวนไขความลับอดีตรุ่งเรืองของเหมืองแร่ในจังหวัดพังงาจากโรงกลึงเก่าแก่ ซากเรือขุดโบราณ และสิ่งของมากมายที่กลายเป็น ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อสังเกตเรื่อง "ยุคเหล็กในลุ่มลพบุรี-ป่าสัก"

ข้อสังเกตเรื่อง "ยุคเหล็กในลุ่มลพบุรี-ป่าสัก". ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำลพบุรีทางฝั่งตะวันออกและลุ่มป่าสักทางฝั่งตะวันตก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แร่เหล็ก

วิธีการขุดแร่เหล็ก. รอยต่อของแร่เหล็กอยู่ที่ระดับความลึกต่างกัน ซึ่งเป็นตัวกำหนดวิธีการสกัดจากลำไส้. เส้นทางอาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้

บริเวณบ่อแร่เหล็กโบราณ ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์: 0-1474-4089

รายละเอียดเพิ่มเติม